Меню

|За мен
|Снимки
|Автобиография
|За контакти
|Фаилове
|Forum


 

 

 

 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 

Автобиография

 

Проф. Д-р Георги Тодоров Байчев д. м.

Специалист по хирургия и онкология 
Военномедицинска Академия 
Клиника по гръдна хирургия 

София 1606, бул. „Г. Софийски“ 3 

Области на професионални интереси :

Доброкачествени заболявания,преканцерози и рак на млечната жлеза; Пластична и реконструктивна хирургия на гърдата; Лимфогенно метастазиране; Рани и ранево зарастване ; Менопауза; Онкохирургия

Номинации:

"Водещ Световен учен по Онкология за 2005" от Международния биографски център в Кембридж

Почетен знак „Български лекар – II степен”-2005
„Лекар близко до пациента”- АПОЗ 2010

Членства в научни организации:


- Българси лекарски съюз – от 1991


- Съюз на учените в България – от 1990


- Българско хирургическо дружество – от 1988


- Републиканско научно медицинско дружество по Онкология– от 1993


- Eurosurgery – от 1994


- AEYMS – от 1992


- Wound Healing Society, USA – от 1993


- ESMO – от 1997

-EUSOMA-2004
-European Respiratory society-2009

Курсове и специализации:


- Курс по медицинска педагогика, София, 1989


- Курс по методични основи на научните изследвания, София, 1996


- Курс по Онкология, София, 1994


- Курс по Онкохирургия, София, 1994


- Европейско училище по онкология – 1997, 2000,2004,2005


- Специализация в Robert – Rossle Klinik – Berlin, 1994, 1995


- Специализация в Saint George International Language Center – London, 2001

-Курс по биопсия на сентинелни лимфни възли - H.Lee Moffitt Cancer Centre - Tampa , Florida 2003

-Курс - Diagnosis and Treatment of Early Stage Nonpalpable Breast Cancer Course. Florence, Italy,November 27-29,2012

-Курс по Breast Cancer Management 2013- Columbia University,NY,2013

Научни публикации:

- Монографии – 6 :

-1.“Диагностика и поведение при заболявания на млечната жлеза” (1999);
2. “Рак на млечната жлеза”(1999);
3.“Менопауза”(2000),
4."Доброкачествени заболявания на млечната жлеза"(2003),
5."Лимфна Дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтестиналния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнен меланом"(2003, 2007),
6.„Рак на млечната жлеза – книга за пацинтките и техните близки” (2005)


Съавтор на Национален Консенсус за компексно лечение на рака на млечната жлеза (2005г.)
Член на редакционната колегия на Bulgarian Health Information Digest -2004 
Член на редакционната колегия на IN SPIRO- 2009
Член на редакционната колегия на MY SURGERY.BG- 2011

  - Статии в научни списания – 139;
 Публикации в: International Surgery, Plastic and Reconstructive  Surgery,  Current Medical Reseach and Opinion, Journal of Chemotherapy, Oncology and Radiology, Breast Journal , European Journal of Oncology ,Journal of BUON.

Impact factor= 6,20

-Цитирания в чуждестранни списания с импакт фактор-29

-Участие в научни проекти -9

- Научни съобщения от конгреси и конференции – 109


- Признати рационализации – 1


- Научни филми - 2

 

 

 

 

------------------------

Copyright Todor Baitchev